Kurkowa 14

OPIS REWITALIZACJI NADODRZA

Zaczęło się w 2009 roku, kiedy uchwałą Rady Miejskiej Nadodrze oficjalnie zostało objęte programem rewitalizacji. Na ten cel przeznaczono ponad 100 milionów złotych, z czego 40 milionów pochodziło z funduszy unijnych. Dziś na ulicach dawnych traktów handlowych nie sposób nie dostrzec zmian jakie dokonały się w tej części miasta. Główne założenie programu to przywrócenie rzemieślniczego i artystycznego charakteru dzielnicy, które realizowane jest w 100%.

Powrót
Opis rewitalizacji Nadodrza