Kurkowa 14
Media o nas Nadodrze to już nie tylko zabytkowe kamienice - Gazeta Wrocławska